Disclaimer

Onze disclaimer aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Schoonmaakbedrijf ADV~Rolé & Van Slooten BV werkt met de grootst mogelijke zorg aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Schoonmaakbedrijf ADV~Rolé & Van Slooten BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daardoor/daarop verstrekte informatie.

Schoonmaakbedrijf ADV~Rolé & Van Slooten BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site of waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van schoonmaakbedrijf ADV~Rolé & Van Slooten BV.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of in enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.

De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke- en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook. 

Copyright 2016 - Schoonmaakbedrijf ADV~Rolé & Van Slooten BV Hilversum.